Tel . 531-330-030

Obsługa księgowa:

 • Książka przychodów i rozchodów (KPIR)
 • Pełna księgowość (księgi handlowe)
 • Karta podatkowa i ryczałt
 • Rozliczanie najmu
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych CIT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT
 • Przekazywanie deklaracji do Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych – bilans roczny
 • Prowadzenie rejestrów środków trwałych i amortyzacji
 • Kontakt z Urzędami Skarbowymi i ZUS-em
 • Udział w przeprowadzanych kontrolach podatkowych w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Obsługa kadrowo – płacowa:

 • Wsparcie podczas zatrudnienia pracowników w ramach umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • Prowadzenie kartotek czasu pracy oraz urlopów (bieżące monitorowanie)
 • Nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT związanych z zatrudnieniem pracowników
 • pomoc przy kontrolach z ZUS

Pozostałe usługi:

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Pomoc przy przekształcaniu firm
 • Zgłoszenia do CEIDG i KRS
 • Przygotowywanie pism do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • Powiadamianie o zbliżających się terminach rozliczeń
 • Powiadamianie o zmianach w przepisach